Tidak Semua Wali Mudah Diketahui (1), Nabi Khidir pun Sempat Tak Menduga

“Tidak mengetahui akan kewalian seseorang, kecuali dari kalangan wali”, ungkapan tersebut kerap terdengar dan masyhur di kalangan pecinta wali. Namun, tidak semua wali mudah diketahui seorang wali lainnya. Benarkah? Ada tiga cerita yang mendasari pendapat tersebut. Pertama cerita seorang auliya Allah bernama Syekh Abu Bakar Al Kattani. Beliau ini suatu ketika ditemui orang tua yang …