Jaga Adab! Orang Alim Pernah Terhapus Amal Karena Mengusir Ahli Maksiat

Adab lebih utama dibandingkan ilmu. Begitu para ulama kerap memberi wejangan agar santri tak jumawa ketika sudah berilmu. Sebab, Tuhan lebih dekat kepada ahli maksiat yang rendah hati dibanding kepada orang alim yang sombong. Dalam Kitab Fathul Mu’in, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari bercerita peristiwa di zaman nabi terdahulu. Ada seorang durhaka, ahli maksiat, …