Banyak Masalah? Istigfar Penawarnya

muhibbin.net, BANJARMASIN – Istigfar adalah penawar banyak masalah. Sedangkan dosa adalah biang masalah dalam hidup. Karenanya, apabila masalah menghimpit, meminta ampunlah kepada Tuhan. Diceritakan, seseorang mendatangi sepupu Rasulullah SAW Abdullah bin Abbas RA, lalu (Abdullah) berkata, “Wahai Sepupu Rasulullah, Doakanlah agar aku punya anak.” Abdullah bin Abbas RA berkata, “Banyaklah beristigfar.” Datang lagi orang lain …